Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Edycja 2013

Zakończyła się edycja Programu „Już Pływam”. Przez 8 tygodni 90 dzieci ze Szkół Podstawowych z Gminy Łapanów z klas  I-VI,  uczestniczyło w zajęciach nauki pływania  zorganizowanych w ramach Programu „Już Pływam”, realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Zajęcia odbywały się na krytej pływalni w Proszówkach, na której zapewniona była fachowa obsługa instruktorska i ratownicza.
Celem programu było podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów, nabycie podstawowych umiejętności pływackich, profilaktyka wad postawy i skrzywień kręgosłupa, wzrost bezpieczeństwa dzieci. Zakładanymi rezultatami programu było zdobycie umiejętności pływania przez uczestników, poprawa bezpieczeństwa na różnego rodzaju kąpieliskach, rozważne i aktywne spędzanie wolnego czasu, oswojenie dzieci z wodą, kąpieliskiem, rozwijanie społecznych zachowań, zdyscyplinowanie i systematyczność.
Całkowita wartość projektu wyniosła 18 469,00 zł. Sejmik Województwa Małopolskiego przyznał pomoc finansową w kwocie 5 900,00 zł, pozostałe środki w kwocie 4 500,00 zł pokrywają rodzice a 8 069,60 zł dołożyła Gmina Łapanów.


Ruszyła kolejna edycja Programu „Już Pływam”. Przez 8 tygodni 90 dzieci ze Szkół Podstawowych z Gminy Łapanów z klas  I-VI, będzie uczestniczyć w zajęciach nauki pływania  zorganizowanych w ramach Programu „Już Pływam”, realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Zajęcia odbywają się na krytej pływalni w Proszówkach, na której zapewniona jest fachowa obsługa instruktorska i ratownicza. Celem programu jest podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów, nabycie podstawowych umiejętności pływackich, profilaktyka wad postawy i skrzywień kręgosłupa, wzrost bezpieczeństwa dzieci. Zakładanymi rezultatami programu będzie zdobycie umiejętności pływania przez uczestników, poprawa bezpieczeństwa na różnego rodzaju kąpieliskach, rozważne i aktywne spędzanie wolnego czasu, oswojenie dzieci z wodą, kąpieliskiem, rozwijanie społecznych zachowań, zdyscyplinowanie i systematyczność.
Całkowita wartość projektu wynosi 18 469,00 zł. Sejmik Województwa Małopolskiego przyznał pomoc finansową w kwocie 5 900,00 zł, pozostałe środki w kwocie 4 500,00 zł pokrywają rodzice a 8 069,60 zł dokłada Gmina Łapanów.

Powrót