Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Edycja 2015

Zakończyły się zajęcia nauki pływania w ramach Programu „Już Pływam”. Przez 10 tygodni 90 dzieci ze Szkół Podstawowych z Gminy Łapanów z klas  I-VI, uczestniczyło w zajęciach nauki pływania  zorganizowanych w ramach Programu „Już Pływam”, realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Zajęcia odbywały się na krytej pływalni w Proszówkach, na której zapewniona była fachowa obsługa instruktorska i ratownicza.Celem programu było podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów, nabycie podstawowych umiejętności pływackich, profilaktyka wad postawy i skrzywień kręgosłupa, wzrost bezpieczeństwa dzieci. Zakładanymi rezultatami programu było zdobycie umiejętności pływania przez uczestników, zapoznanie ucznia z zasadami bezpieczeństwa, rozważne i aktywne spędzanie wolnego czasu, oswojenie dzieci z wodą, kąpieliskiem, rozwijanie społecznych zachowań, zdyscyplinowanie i systematyczność, poprawa kondycji fizycznej oraz profilaktyka wad postawy.
Całkowita wartość projektu wyniosła 21 934,70 zł. Sejmik Województwa Małopolskiego przyznał pomoc finansową w kwocie 6 250,00 zł, pozostałe środki w kwocie 6 750,00 zł pokryli rodzice a 8 934,70 zł dołożyła Gmina Łapanów.

Powrót