Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Rok 2023

31 października 2023 r. miał miejsce odbiór prac konserwatorskich prowadzonych przy kapliczce przydrożnej w msc. Ubrzeż.

Oto krótka historia powstania kapliczki:
Kapliczka najprawdopodobniej pochodzi z XIX wieku, umiejscowiona była na budynku gospodarczym (szopie) w gospodarstwie ówczesnych właścicieli w Ubrzeży 45. W roku 1987 ubiegłego wieku obecny właściciel gospodarstwa Pan Michał z żoną Moniką odrestaurowali kapliczkę i przenieśli ją na drzewo sosnowe (limba) z prośbą do Boga o uchronienie zabudowań i swojego dobytku przed częstymi uderzeniami piorunów w okoliczne drzewa i zabudowania. Od tego momentu jak twierdzą właściciele, żyją spokojniej i nie zdarzyło się aby w najbliższej okolicy dochodziło do uderzeń piorunów. Pan Michał zmarł w 2010 roku.

Kapliczka była bardzo zniszczona, drewno spróchniałe, zawilgocone. Wykonano czynności mające na celu powstrzymanie procesów destrukcji oraz przywrócenie obiektowi pełni walorów estetycznych. Wykonano betonowy fundament pod kapliczkę z usuwaniem korzeni po uschniętym drzewie, wykonano betonowy fundament pod słupki ogrodzeniowe z montażem słupków 4 szt., wykonano przęsła ogrodzenia  2 x 200 cm i 2 x 160 cm o wysokości 65 cm, wykonano słup stalowy w kształcie krzyża pod drewnianą kapliczkę skrzynkową z montażem, wyrównano i zniwelowano teren, posiano trawę, rekonstrukcję skrzynki kapliczki z odtworzeniem elementów ozdobnych.

Zadanie pn. „Remont i konserwacja drewnianej skrzyniowej kapliczki w Ubrzeży, gmina Łapanów” zostało dofinansowane kwotą 3 000,00 zł z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski 2023”.

Pozostała kwota, tj. 2 543,00 zł została pokryta ze środków własnych gminy Łapanów.

Powrót