Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Budowa sali gimnastycznej oraz boiska sportowego z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Grabiu

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

W dniu 8 grudnia 2011 r. Gmina Łapanów podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego dotyczącą realizacji projektu pn. „Budowa sali gimnastycznej oraz boiska sportowego z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Grabiu”.
Należy nadmienić, iż w roku 2010 Gmina Łapanów wnioskowała o dotację unijną na dofinansowanie w/w projektu ale z braku środków wniosek znalazł się na liście rezerwowej. Pomimo tego Rada Gminy Łapanów zdecydowała się na realizację budowy w ramach środków własnych. Pod koniec roku 2011 po pojawianiu się dodatkowych środków Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował o dofinansowaniu w/w projektu.

W lutym 2012 r. zakończyła się realizacja projektu pn. „Budowa sali gimnastycznej oraz boiska sportowego z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Grabiu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, działanie 6.2. Rozwój obszarów wiejskich, Schemat B: Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa. W ramach projektu została wybudowana pełnowymiarowa sala gimnastyczna wraz z wyposażeniem i zapleczem, boisko sportowe o nawierzchni poliuretanowej i bieżnia.
Całkowity koszt projektu wyniósł 1 974 371,34 zł. Kwota dofinansowania ze środków MRPO – 1 376 993,15 zł. Wkład własny gminy Łapanów w to przedsięwzięcie wyniósł 597 139,90 zł.

Powrót