Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Poprawa jakości powietrza na terenie zlewni rzeki Raby dzięki montażowi kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej

Gmina Łapanów przystąpiła do programu pn. „Montaż kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej – szkołach, przedszkolach” poprzez Związek Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby, do którego należy gmina Łapanów.
Całość zadania obejmuje wykonanie kolektorów słonecznych z instalacjami w 23 obiektach użyteczności publicznej z terenu gmin Łapanów, Raciechowice, Szczurowa, Drwinia. Przewidywana, całkowita wartość projektu wyniesie ok. 1.700 tys. zł przy dofinansowaniu na poziomie 85% (ok. 1.400 tys. zł).

Na terenie naszej gminy instalacje solarne do podgrzewania ciepłej wody zainstalowane zostaną na 6 szkołach oraz na budynku przedszkola.
Montaż solarów potrwa do końca października br. Całkowity koszt projektu na terenie gminy Łapanów wynosi 701 151 zł, na jego realizację pozyskano z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 593 138 zł, pozostałą kwotę 108 013 stanowi udział własny gminy. Realizacja zadania spowoduje obniżenie kosztów podgrzewania wody.

Galeria:

Związek Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby z siedzibą w Gdowie w ramach otrzymanego dofinansowania z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 7, infrastruktura ochrony środowiska, działanie 7.2. w dniu 20.01.2012 r. zakończył prace związane z realizacją projekt pn: „Poprawa jakości powietrza na terenie zlewni rzeki Raby dzięki montażowi kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej”. W ramach projektu wykonano instalacje solarne w 23 obiektach użyteczności publicznej z terenu gminy Łapanów, Raciechowice, Szczurowa i Drwinia.

Całkowita wartość zadania wyniosła 1.665.420,55 zł, wartość kosztów kwalifikowanych 1.664.200,55 zł, kwota dofinansowania ze środków MRPO 1.414.570,47 zł (85% k. kwalifikowanych).

Powrót