Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zbydniowie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Projekt pn. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zbydniowie” współfinansowany jest w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Cel operacji: Udostępnienie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez budowę placu zabaw.

Powrót