Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Poprawa warunków funkcjonowania placówek kultury na terenie gminy Łapanów

 

 

Projekt pn. „Poprawa warunków funkcjonowania placówek kultury na terenie gminy Łapanów w miejscowościach Kamyk, Wolica, Zbydniów” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

 

W dniu 26 listopada 2010 r. Gmina Łapanów podpisała umowę z Samorządem Województwa Małopolskiego dotyczącą realizacji projektu pn. „Poprawa warunków funkcjonowania placówek kultury na terenie gminy Łapanów w miejscowościach Kamyk, Wolica, Zbydniów”. W ramach projektu zostaną wykonane prace związane z remontami świetlic wiejskich w Kamyku, Wolicy i Zbydniowie. Zakończenie realizacji projektu zaplanowane jest na koniec roku 2010.

W Kamyku zostanie wykonana przebudowa dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, wymiana stropów, stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie, elewacja, instalacja wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektryczna oraz CO.

W świetlicy w miejscowości Wolica zostanie wymienione pokrycie dachowe, stolarka okienna i drzwiowa, wykonana elewacja, a także opaski wokół budynku.

Wolica - Świetlica

Wolica – Świetlica

W Zbydniowie zaplanowane jest wykonanie nowej instalacji elektrycznej, podwieszenie sufitów oraz malowanie.

Zbydniow - Świetlica

Zbydniow – Świetlica

Z końcem grudnia 2010 r. zakończyła się realizacja zadania p.n. „Poprawa warunków funkcjonowania placówek kultury na terenie gminy Łapanów w miejscowościach Kamyk, Wolica, Zbydniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach projektu w świetlicy w Kamyku wykonano przebudowę dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, wymianę stropów, stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie, elewację, wykonywano instalację wodno-kanalizacyjną, gazową, elektryczną oraz CO.

W świetlicy w miejscowości Wolica wymieniono pokrycie dachowe, stolarkę okienną i drzwiową, wykonano elewację, a także opaski wokół budynku.
W Zbydniowie wykonano nową instalację elektryczną, podwieszenie sufitów oraz malowanie. Całkowity koszt remontu świetlic wyniósł 355 320,73 zł. Wkład własny gminy to 205 320,73 zł.

Powrót
Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce