Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Poprawa warunków funkcjonowania placówek kultury na terenie gminy Łapanów

 

 

Projekt pn. „Poprawa warunków funkcjonowania placówek kultury na terenie gminy Łapanów w miejscowościach Kamyk, Wolica, Zbydniów” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

 

W dniu 26 listopada 2010 r. Gmina Łapanów podpisała umowę z Samorządem Województwa Małopolskiego dotyczącą realizacji projektu pn. „Poprawa warunków funkcjonowania placówek kultury na terenie gminy Łapanów w miejscowościach Kamyk, Wolica, Zbydniów”. W ramach projektu zostaną wykonane prace związane z remontami świetlic wiejskich w Kamyku, Wolicy i Zbydniowie. Zakończenie realizacji projektu zaplanowane jest na koniec roku 2010.

W Kamyku zostanie wykonana przebudowa dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, wymiana stropów, stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie, elewacja, instalacja wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektryczna oraz CO.

W świetlicy w miejscowości Wolica zostanie wymienione pokrycie dachowe, stolarka okienna i drzwiowa, wykonana elewacja, a także opaski wokół budynku.

Wolica - Świetlica

Wolica – Świetlica

W Zbydniowie zaplanowane jest wykonanie nowej instalacji elektrycznej, podwieszenie sufitów oraz malowanie.

Zbydniow - Świetlica

Zbydniow – Świetlica

Z końcem grudnia 2010 r. zakończyła się realizacja zadania p.n. „Poprawa warunków funkcjonowania placówek kultury na terenie gminy Łapanów w miejscowościach Kamyk, Wolica, Zbydniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach projektu w świetlicy w Kamyku wykonano przebudowę dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, wymianę stropów, stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie, elewację, wykonywano instalację wodno-kanalizacyjną, gazową, elektryczną oraz CO.

W świetlicy w miejscowości Wolica wymieniono pokrycie dachowe, stolarkę okienną i drzwiową, wykonano elewację, a także opaski wokół budynku.
W Zbydniowie wykonano nową instalację elektryczną, podwieszenie sufitów oraz malowanie. Całkowity koszt remontu świetlic wyniósł 355 320,73 zł. Wkład własny gminy to 205 320,73 zł.

Powrót