Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Remont sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Chrostowa, Gmina Łapanów

Projekt pn. „Remont sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Chrostowa, Gmina Łapanów” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

W dniu 09 stycznia 2015 r. Gmina Łapanów podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego dotyczącą realizacji projektu pn. „Remont sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Chrostowa, Gmina Łapanów„. W ramach projektu zostanie wyremontowany odcinek sieci wodociągowej poprzez wymianę rur stalowych na rury PE wraz z położeniem sygnalizacji sterowniczej, remont pompowni (w części budowlanej, tj. remont fundamentów, ścian i zadaszenia).
Wykonawcą wyłonionym w przetargu jest firma Firma INSTBUD Sp. z o.o. z Nieznanowic. Zakończenie przewidywane jest na maj 2015 r.

Przebieg prac:

W dniu 03 czerwca 2015 r. zakończyła się realizacja zadania p.n. „Remont sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Chrostowa, Gmina Łapanów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Całkowity koszt remontu sieci wyniósł 511 641,26 zł. Wkład własny gminy to 199 665,26 zł.

 

Powrót