Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Roboty remontowe budynku świetlicy w Grabiu

Projekt pn. „Roboty remontowe budynku świetlicy w Grabiu” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

W dniu 29 listopada 2012 r. Gmina Łapanów podpisała umowę z Samorządem Województwa Małopolskiego dotyczącą realizacji projektu pn. „Roboty remontowe budynku świetlicy w Grabiu„. W ramach projektu zostaną wykonane prace remontowe poddasza budynku. W zakres prac wchodzi m.in. instalacja wod-kan., instalacja elektryczna, remont więźby dachowej, wymiana pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w całym budynku. Realizacja projektu wpływać będzie na poprawę jakości życia, pozwoli w większym stopniu zaspokoić potrzeby bytowe, społeczne, kulturowe mieszkańców oraz pozwoli promować samą wieś. Wyremontowany częściowo budynek świetlicy stworzy korzystne warunki do organizacji imprez rekreacyjnych, kulturalnych oraz spotkań okolicznościowych. W ten sposób budynek stanowił będzie element integracji społeczności lokalnej.

W maju 2013 r. rozpoczęły się prace budowlane przy budynku świetlicy w Grabiu. Wykonawcą wyłonionym w przetargu jest firma remontowo-budowlana Pana Wojciecha Płanety z Woli Dębińskiej.

Przebieg prac:

W dniu 10 października 2013 r. zakończyła się realizacja zadania p.n. „Roboty remontowe budynku świetlicy w Grabiu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Całkowity koszt remontu budynku świetlicy wyniósł 213 400,95 zł. Wkład własny gminy to 85 784,20 zł.

 

Powrót
Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce