Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Roboty remontowe budynku świetlicy w Grabiu

Projekt pn. „Roboty remontowe budynku świetlicy w Grabiu” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

W dniu 29 listopada 2012 r. Gmina Łapanów podpisała umowę z Samorządem Województwa Małopolskiego dotyczącą realizacji projektu pn. „Roboty remontowe budynku świetlicy w Grabiu„. W ramach projektu zostaną wykonane prace remontowe poddasza budynku. W zakres prac wchodzi m.in. instalacja wod-kan., instalacja elektryczna, remont więźby dachowej, wymiana pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w całym budynku. Realizacja projektu wpływać będzie na poprawę jakości życia, pozwoli w większym stopniu zaspokoić potrzeby bytowe, społeczne, kulturowe mieszkańców oraz pozwoli promować samą wieś. Wyremontowany częściowo budynek świetlicy stworzy korzystne warunki do organizacji imprez rekreacyjnych, kulturalnych oraz spotkań okolicznościowych. W ten sposób budynek stanowił będzie element integracji społeczności lokalnej.

W maju 2013 r. rozpoczęły się prace budowlane przy budynku świetlicy w Grabiu. Wykonawcą wyłonionym w przetargu jest firma remontowo-budowlana Pana Wojciecha Płanety z Woli Dębińskiej.

Przebieg prac:

W dniu 10 października 2013 r. zakończyła się realizacja zadania p.n. „Roboty remontowe budynku świetlicy w Grabiu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Całkowity koszt remontu budynku świetlicy wyniósł 213 400,95 zł. Wkład własny gminy to 85 784,20 zł.

 

Powrót