Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Łapanów

Projekt pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Łapanów” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

W dniu 23 lipca 2013 r. Gmina Łapanów podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego dotyczącą realizacji projektu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Łapanów„. W ramach projektu zostanie rozbudowana sieć wodociągowa w miejsc. Zbydniów, zostanie przeprowadzony remont stacji ujęć i uzdatniania wody w miejsc. Chrostowa oraz rozbudowa kanalizacji w miejsc. Boczów.
Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne zostaną wykonane i sfinansowane we własnym zakresie przez mieszkańców.
Wykonawcą wyłonionym w przetargu jest firma Firma Usługowo-Handlowa „MONTER” z Bochni. Zakończenie przewidywane jest na maj 2015 r.

Przebieg prac:

W dniu 15 maja 2015 r. zakończyła się realizacja zadania p.n. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Łapanów„. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Całkowity koszt rozbudowy sieci wyniósł 1 066 728,69 zł. Wkład własny gminy to 465 569,69 zł.

Powrót
Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce