Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Łapanów

Projekt pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Łapanów” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

W dniu 23 lipca 2013 r. Gmina Łapanów podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego dotyczącą realizacji projektu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Łapanów„. W ramach projektu zostanie rozbudowana sieć wodociągowa w miejsc. Zbydniów, zostanie przeprowadzony remont stacji ujęć i uzdatniania wody w miejsc. Chrostowa oraz rozbudowa kanalizacji w miejsc. Boczów.
Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne zostaną wykonane i sfinansowane we własnym zakresie przez mieszkańców.
Wykonawcą wyłonionym w przetargu jest firma Firma Usługowo-Handlowa „MONTER” z Bochni. Zakończenie przewidywane jest na maj 2015 r.

Przebieg prac:

W dniu 15 maja 2015 r. zakończyła się realizacja zadania p.n. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Łapanów„. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Całkowity koszt rozbudowy sieci wyniósł 1 066 728,69 zł. Wkład własny gminy to 465 569,69 zł.

Powrót