Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Łapanów

Projekt pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Łapanów” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

W dniu 26 maja 2015 r. Gmina Łapanów podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego dotyczącą realizacji projektu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Łapanów„. W ramach projektu zostanie wykonany odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Tarnawa i Grabie. Wykonawcą wyłonionym w przetargu jest firma Firma Usługowo-Handlowa „MONTER” z Bochni. Zakończenie przewidywane jest na czerwiec 2015 r.

Przebieg prac:

W dniu 29 czerwca 2015 r. zakończyła się realizacja zadania p.n. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Łapanów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Całkowity koszt rozbudowy sieci wyniósł 125 455,34 zł. Wkład własny gminy to 48 959,34 zł.

Powrót