Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Łapanów

Projekt pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Łapanów” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 

W dniu 24 marca 2010 r. Gmina Łapanów podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego dotyczącą realizacji projektu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Łapanów”. W ramach projektu zostanie wykonana sieć wodociągowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. pompownie, zbiorniki wyrównawcze. Przyłącza wodociągowe zostaną wykonane i sfinansowane we własnym zakresie przez mieszkańców.
W miesiącu wrześniu rozpoczęły się prace I etapu budowy wodociągów. W pierwszym etapie prace zostaną wykonane w miejscowości Cichawka i Tarnawa następnie w drugim etapie prace będą przebiegać w miejscowościach Sobolów – Sieradzka, Sobolów – Sikornica, Wieruszyce, Grabie, Boczów i Kobylec. Wykonawcą wyłonionym w przetargu jest firma F.H.U. INSTBUD Stanisław Boguta z  Nieznanowic. Zakończenie I etapu przewidywane jest w 2011 roku, etapu II w 2012 r.

I ETAP 

Z dniem 30 sierpnia 2011 r. zakończyły się prace związane z I etapem wodociągowania gminy. Projekt pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Łapanów” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach I etapu wykonano sieć wodociągową w Cichawce i Tarnawie, obecnie realizowane są przyłącza domowe. W ramach II etapu nastąpi uzupełnianie przysiółków Sobolów, Wieruszyce, Kobylec, Boczów, Grabie i Kamyk.

W ramach projektu wykonywana jest sieć wodociągowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. pompowniami, zbiornikami wyrównawczymi. Przyłącza wodociągowe wykonywane są i finansowane we własnym zakresie przez mieszkańców.

Roboty związane z II etapem wodociągowania gminy zakończą się w sierpniu 2012 roku, całkowity koszt obu etapów wynosi 4 665 711,22 zł.

 

 

 

II ETAP

Z dniem 31 maja 2012 r. zakończyły się prace związane z projektem wodociągowania. Projekt pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Łapanów” współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i składał się z dwóch etapów prac.

W ramach I etapu w latach 2010-2011wykonano sieć wodociągową w msc. Cichawka i Tarnawa. W ramach II etapu w latach 2011-2012 wykonano sieć jako uzupełnianie istniejącej w msc. Sobolów, Wieruszyce, Kobylec, Boczów, Grabie i Kamyk.

W ramach projektu wykonywano sieć wodociągową wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. pompowniami, zbiornikami wyrównawczymi. Przyłącza wodociągowe wykonywane są i finansowane we własnym zakresie przez mieszkańców.

Galeria:

Powrót