Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Łapanów

Projekt pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Łapanów” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 

W dniu 24 marca 2010 r. Gmina Łapanów podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego dotyczącą realizacji projektu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Łapanów”. W ramach projektu zostanie wykonana sieć wodociągowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. pompownie, zbiorniki wyrównawcze. Przyłącza wodociągowe zostaną wykonane i sfinansowane we własnym zakresie przez mieszkańców.
W miesiącu wrześniu rozpoczęły się prace I etapu budowy wodociągów. W pierwszym etapie prace zostaną wykonane w miejscowości Cichawka i Tarnawa następnie w drugim etapie prace będą przebiegać w miejscowościach Sobolów – Sieradzka, Sobolów – Sikornica, Wieruszyce, Grabie, Boczów i Kobylec. Wykonawcą wyłonionym w przetargu jest firma F.H.U. INSTBUD Stanisław Boguta z  Nieznanowic. Zakończenie I etapu przewidywane jest w 2011 roku, etapu II w 2012 r.

I ETAP 

Z dniem 30 sierpnia 2011 r. zakończyły się prace związane z I etapem wodociągowania gminy. Projekt pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Łapanów” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach I etapu wykonano sieć wodociągową w Cichawce i Tarnawie, obecnie realizowane są przyłącza domowe. W ramach II etapu nastąpi uzupełnianie przysiółków Sobolów, Wieruszyce, Kobylec, Boczów, Grabie i Kamyk.

W ramach projektu wykonywana jest sieć wodociągowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. pompowniami, zbiornikami wyrównawczymi. Przyłącza wodociągowe wykonywane są i finansowane we własnym zakresie przez mieszkańców.

Roboty związane z II etapem wodociągowania gminy zakończą się w sierpniu 2012 roku, całkowity koszt obu etapów wynosi 4 665 711,22 zł.

 

 

 

II ETAP

Z dniem 31 maja 2012 r. zakończyły się prace związane z projektem wodociągowania. Projekt pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Łapanów” współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i składał się z dwóch etapów prac.

W ramach I etapu w latach 2010-2011wykonano sieć wodociągową w msc. Cichawka i Tarnawa. W ramach II etapu w latach 2011-2012 wykonano sieć jako uzupełnianie istniejącej w msc. Sobolów, Wieruszyce, Kobylec, Boczów, Grabie i Kamyk.

W ramach projektu wykonywano sieć wodociągową wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. pompowniami, zbiornikami wyrównawczymi. Przyłącza wodociągowe wykonywane są i finansowane we własnym zakresie przez mieszkańców.

Galeria:

Powrót
Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce