Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Wykonanie placu parkingowego wraz z zapleczem techniczno-sanitarnym i częścią handlową

 

Projekt pn. „Wykonanie placu parkingowego wraz z zapleczem techniczno-sanitarnym i częścią handlową ” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

W dniu 5 sierpnia 2011 r. Gmina Łapanów podpisała umowę z Samorządem Województwa Małopolskiego dotyczącą realizacji projektu pn. „Wykonanie placu parkingowego wraz z zapleczem techniczno-sanitarnym i częścią handlową„. W ramach projektu zostaną wykonane prace związane z budową targowiska m.in. parkingu (dla samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych), placu targowego, wiat, oświetlenia. Celem projektu jest wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej gminy poprzez stworzenie miejsc parkingowych oraz warunków dla rozwoju lokalnego handlu.

W miesiącu marcu 2012 r. rozpoczęły się prace związane budową placu parkingowego. Wykonawcą wyłonionym w przetargu jest firma INSTALBUD s.c Łukasz Kaczmarczyk, Stanisław Kaczmarczyk z Łapanowa.

Przebieg realizacji:

Z dniem 20 lipca 2012 r. zakończyły się prace związane z projektem pn. „Wykonanie placu parkingowego wraz z zapleczem techniczno-sanitarnym i częścią handlową” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W ramach zadania wykonano m.in. parking (dla samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych), plac targowy, wiaty przystosowane do handlu, oświetlenie, ogrodzenie, budynek sanitarny. Celem projektu jest wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej gminy poprzez stworzenie miejsc parkingowych oraz warunków dla rozwoju lokalnego handlu.

Galeria:

Powrót