Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020