Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Integracja społeczno-gospodarcza Gminy Łapanów poprzez modernizację połączeń drogowych i mostowych

INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ ŚRODKÓW WŁASNYCH GMINY

 

FINANSOWANIE INWESTYCJI:

UNIA EUROPEJSKA – 60%
BUDŻET PAŃSTWA – 10 %
GMINA ŁAPANÓW – 30%

OPIS PROJEKTU

1) Projekt obejmuje – grupy rodzajowe:
a) Drogi:
– Całościową modernizację dróg gminnych i osiedlowych istotnych dla usprawnienia systemu komunikacji północnych i południowych sołectw w kierunku centrum gminy oraz włączenia  powyższych terenów do spójnego systemu komunikacji tranzytowej.
– Zakres modernizacji dróg obejmie: nową podbudowę dróg, nawierzchnię, przygotowanie odwodnienia i przepustów, wykonanie poboczy i zjazdów.
b) Mosty + drogi dojazdowe:
– Budowę nowego mostu drewnianego na dźwigarach stalowych wraz z dojazdami przez rzekę Pluskawkę oraz nowej drogi gminnej ułatwiający dojazd do zabudowań znajdujących się w Sołectwie Zbydniów,
– Modernizację mostu w Sołectwie Sobolów wraz odnową drogi dojazdowej

 

Wynikiem realizacji projektu będą:

  • wybudowane nowe drogi gminne o łącznej dł. 1,71km,
  • zmodernizowane drogi gminne o łącznej dł. 2,55km,
  • wybudowany 1 obiekt mostowy,
  • zmodernizowany 1 obiekt mostowy.

3) Uzasadnienie wyboru rozwiązania technicznego Większa część obszaru gminy Łapanów położona jest w terenie górzystym. Drogi, które objęte są wnioskiem położone są na stokach i ich nawierzchnia żużlowo-żwirowa nie sprawdziła się przy takich nachyleniach terenu. Dla takich dróg wybrano nawierzchnie bitumiczną, która jest trwała, powoduje zmniejszenie zapylenia, zwiększa bezpieczeństwo. Aby nawierzchnia dróg trwale zachowywała wysoką jakość teren pasa drogowego powinien być odwodniony. Temu celowi najlepiej w tych warunkach służą rowy o odpowiedniej głębokości i przepusty o odpowiednim przekroju wynikającym z powierzchni zlewni oraz z ukształtowania terenu. Rodzaj materiału z jakiego będą wykonane przepusty wybrano z uwagi na fakt, że ten rodzaj materiału dobrze sprawdza się w tych warunkach. Przy projektowaniu budowy mostu wybrano konstrukcję metalową i żelbetową z uwagi na trwałość materiału i wytrzymałość oraz położenie mostu w terenie górzystym na rwącym górskim potoku. Musi być to konstrukcja mocna, odporna na częsty wysoki poziom wód zwłaszcza po obfitych ulewach i w okresie topnienia śniegu. Projekt remontu mostu obejmuje wymianę drewnianych elementów z uwagi na jego poprzednią konstrukcję, gdzie sam pokład i podstawa pokładu są wykonane z drewna. Obecna konstrukcja mostu nie pozwala na zastosowanie materiałów betonowych, wymagało by to budowy od podstaw nowego mostu.

Galeria zdjęć:

 

 

Przebieg realizacji ostatniej części projektu tj. Budowa mostu przez rzekę Pluskawkę wraz z budową drogi dojazdowej i modernizacja drogi Tarnawa-Zbydniów-Przeginia

Powrót