Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

13.02.2018 - Mirosław Drożdż

REKRUTACJA  na rok szkolny  2018/2019 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oraz do klas I szkół podstawowych w gminie Łapanów.

1. Kontynuacja edukacji przedszkolnej.  Rodzice dzieci, które w roku szkolnym 2018/2019 w przedszkolu publicznym korzystały z wychowania przedszkolnego, składają do dyrektora tego przedszkola deklarację o kontynuowaniu  wychowania  przedszkolnego przez ich dziecko  w tym samym przedszkolu w roku szkolnym 2018/2019, w nieprzekraczalnym terminie  do 21 lutego 2018 r.
2. Postępowanie rekrutacyjne do Publicznego Przedszkola w Łapanowie i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  na rok szkolny 2018/2019 będzie prowadzone na wolne miejsca od dnia 01 marca 2018 r. wg Załącznika Nr 1 do Zarządzenia  Nr 174/2018 Wójta Gminy Łapanów z dnia 23 stycznia 2018 r. określającego terminy postępowania rekrutacyjnego  oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli Gminy Łapanów w roku szkolnym 2018/2019.

3.  Rodzice  dzieci składają  wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z wymaganymi dokumentami. Wniosek może być złożony nie więcej niż do 3-ch wybranych publicznych przedszkoli, określonych w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego przedszkola.
4. Kolejność złożenia wniosku, nie ma wpływu  na przyjęcie dziecka do przedszkola.
5. Rekrutacja do klas I szkół podstawowych, prowadzona będzie od 12 lutego 2018 r. wg  terminów określonych w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 174/2018  Wójta Gminy Łapanów  z dnia 23 stycznia 2018 r.

6. Szczegółowe informacje o rekrutacji do placówek publicznych oraz dokumenty do pobrania, będą dostępne w sekretariatach poszczególnych szkół podstawowych i na stronach internetowych.

 

Informacja: Anna Kurnik – Centrum Obsługi Oświaty

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce