Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Skażenie wody w gminie Łapanów

09.07.2019 - Mirosław Drożdż

Wójt Gminy Łapanów, niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu o niezdatności wody do spożycia, podjął działania mające na celu wdrożenie działań naprawczych. Dotychczas dokonano przeglądu procesów uzdatniania i dezynfekcji wody, przeprowadzono analizę dziennika awarii, napraw i konserwacji poszczególnych urządzeń. Obecnie pracownicy Gminnego Zakładu Komunalnego przeprowadzają płukanie sieci.
Ponadto podjęte zostały działania celem zabezpieczenia wody pitnej dla Mieszkańców. W dniu dzisiejszym działa punkt wydawania wody w siedzibie Gminnego Zakładu Komunalnego w Kobylcu, jutro woda wydawana będzie w GZK Kobylec (8:00-19:00), OSP Sobolów (8:00-12:00, 15:00-19:00) i OSP Tarnawa (8:00-12:00, 15:00-19:00).
O skażeniu wody Mieszkańcy zostali poinformowani poprzez Gminny System Powiadomień SMS, stronę internetową gminy, facebookowy fanpage gminy Łapanów, komunikaty na tablicach ogłoszeń oraz w miejscach ogólnodostępnych (sklepy, ośrodki zdrowia, przystanki autobusowe), poprzez sołtysów oraz jednostki OSP wykorzystujące megafony.
Urząd Gminy na bieżąco będzie informował o prowadzonych działaniach poprzez stronę internetową gminy oraz facebookowy fanpage.

Telefon do kontaktu: 693 064 903 (GZK)

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce