Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

SOBOTY z JPK_VAT w Urzędzie Skarbowym w Bochni

15.02.2018 - Jarosław Nowojowski

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestru sprzedaży i zakupów VAT) i przesyłania jej w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Tym samym z początkiem 2018 r. to rozwiązanie objęło ostatnią grupę przedsiębiorców, tj. mikroprzedsiębiorstwa.

JPK_VAT mikroprzedsiębiorcy przesyłają do 25. dnia miesiąca następującego po tym miesiącu, którego dotyczą dane. Swój pierwszy JPK_VAT mikroprzedsiębiorcy prześlą za styczeń br. w lutym. do 26 lutego 2018 r.
Przesyłanie JPK_VAT nie zwalnia podatników z obowiązku składania miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT.

Najważniejszym powodem wprowadzenia JPK_VAT jest zapewnienie przedsiębiorcom uczciwej konkurencji. Powszechne zastosowanie elektronicznego wypełniania obowiązków związanych z VAT pozwoli administracji skarbowej na lepsze wykorzystywanie zaawansowanych metod wykrywania i eliminowania z rynku nieuczciwych uczestników. Do tej pory dopuszczali się oni oszustw podatkowych (np. przez ukrywanie całości lub części swoich obrotów czy wykorzystywanie tzw. „pustych faktur”), co pozwalało im na budowanie przewagi konkurencyjnej nad przedsiębiorcami uczciwie płacącymi podatki. A zatem Jednolity Plik Kontrolny pozostaje w interesie wszystkich przedsiębiorców, którzy terminowo i rzetelnie wywiązują się ze swoich zobowiązań.

Dużą korzyścią z wprowadzenia JPK_VAT jest też ograniczenie liczby kontroli. Obejmą one wyłącznie te podmioty, których zachowanie wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia nadużyć podatkowych. Istotne jest też usprawnienie i przyśpieszenie procesu ewentualnych zwrotów nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

Warto pamiętać, że przedsiębiorca będzie co miesiąc wysyłać informacje (PLIK JPK-VAT), na swój temat, dzięki czemu pozostanie w stałym kontakcie z urzędem skarbowym. Pozwoli to na znacznie szybsze identyfikowanie ewentualnych nieprawidłowości w rozliczeniu tego podatku i ich sygnalizowanie podatnikom, którzy będą mogli zrobić szybką korektę. Tym samym unikną konsekwencji podatkowych, takich jak podwyższonej kwoty odsetek za zwłokę czy sankcji karno-skarbowych.

Warto podkreślić, że Ministerstwo Finansów udostępnia bezpłatne narzędzia do samodzielnego generowania i wysyłania plików JPK_VAT:
– aplikacja e-mikrofirma
– Klient JPK2.0,
które można pobrać ze strony internetowej www.jpk.mf.gov.pl. Na stronie podatnicy znajdą bieżące informacje dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego, jak utworzyć, wypełnić i wysłać JPK_VAT oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Do wysłania pliku JPK_VAT konieczna jest jego autoryzacja (uwierzytelnienie). Służy do tego jeden z dwóch podpisów elektronicznych: kwalifikowany podpis elektroniczny oraz Profil Zaufany (eGO), który można w bardzo prosty sposób założyć:
– przez system bankowości elektronicznej bez konieczności wychodzenia z domu,
– przez internet, potwierdzając go w Punkcie Potwierdzającym (lista na stronie www.pz.gov.pl).
Dodatkowo, aby zapewnić płynny proces przesyłania JPK_VAT, Ministerstwo Finansów zdecydowało o czasowym uruchomieniu możliwości uwierzytelniania pliku tak zwanymi danymi autoryzującymi( kwota przychodu lub dochodu za 2016 r.). Podobne rozwiązanie funkcjonuje przy podpisywaniu rocznego zeznania podatkowego.

Informacje w zakresie zakładania Profilu Zaufanego (eGO) będzie można uzyskać na infolinii Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Dzwoniąc pod numery telefonów: 801 055 055 (z tel. stacjonarnych) oraz 22 330 03 30 (z tel. komórkowych) i wybierając w systemie zapowiedzi numer 7 nastąpi przekierowanie do konsultantów w Ministerstwie Cyfryzacji, którzy odpowiedzą na pytania związane z zakładaniem i potwierdzaniem bezpłatnego Profilu Zaufanego (eGO), przydatnego również do prawidłowego złożenia JPK_VAT. Ponadto Infolinia KIS czynna będzie także w soboty 17 i 24 lutego br. (w godzinach od 9 do 13).

W ramach prowadzonej kampanii informacyjno-edukacyjnej w Urzędzie Skarbowym w Bochni będą pełnione dyżury koordynatorów do obsługi w zakresie JPK_VAT w dniach 17 oraz 24 lutego (soboty) 2018 r. w godz. 9:00-13:00.
Dostępna będzie równie informacja telefoniczna pod nr. telefonów:
– 14 615 26 49
– 14 615 26 76
W dniach tych także zorganizowane zostanie bezpłatne szkolenie z zakresu JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców. Szkolenie odbędzie się o godzinie 10.00 w budynku Urzędu w sali nr 003 (parter).


Małgorzata NOWAK
samodzielny referent
Wieloosobowe Stanowisko Sekretariat (SWS)
Urząd Skarbowy w Bochni

Załączniki

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce