Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Szkoły pozyskają sprzęt komputerowy

31.12.2020 - Mirosław Drożdż

W ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych”.  W Ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza I Kompetencje. Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia ogólnego.  Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja Szkół Prowadzących Kształcenie Ogólne Typ A.
Celem głównym projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych poprzez zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID -19. Gmina Łapanów aplikowała o Grant na zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Wniosek na planowany zakup 24 szt. laptopów do 4 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łapanów  uzyskał pozytywną ocenę i został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Zakup sprzętu realizowany będzie w I kwartale 2021 r. po podpisaniu Umowy o powierzeniu grantu na kwotę: 74 998,51 zł .
Dzięki temu projektowi szkoły podstawowe w Grabiu, Łapanowie, Sobolowie i Tarnawie pozyskają kolejne doposażenie w sprzęt komputerowy dla uczniów umożliwiające prowadzenie nauki zdalnej.

 

 

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce