Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Turniej w Sobolowie

03.10.2017 - Agnieszka Wojcieszek
Turniej w Sobolowie

02 października 2017 r. na boisku LKS „Naprzód” Sobolów odbył się turniej piłkarski szkół podstawowych chłopców o puchar Wójta Gminy Łapanów, młodziczek o puchar Starosty Bocheńskiego, szkół gimnazjalnych chłopców o puchar Prezesa LKS „NAPRZÓD” Sobolów oraz dziewcząt o puchar Przewodniczącego Małopolskiego Zrzeszenia LZS.


Organizatorem turnieju był Ludowy Klub Sportowy „NAPRZÓD” Sobolów przy wsparciu finansowym i organizacyjnym Urzędu Gminy Łapanów, Małopolskiego Zrzeszenia LZS i Starostwa Powiatowego w Bochni.

Startowało 15 drużyn dziewcząt i chłopców.Chłopcy – Szkoły Podstawowe

1. Cichawka
2. Łapanów
3. Grabie
4. Zbydniów
5. Sobolów
6. Tarnawa

Dziewczynki – szkoły podstawowe
1. Cichawka
2. Łapanów
3. Sobolów
Dziewczęta – gimnazjum
1. Łapanów
2. Sobolów
3. Tarnawa
Chłopcy – gimnazjum
1. Sobolów
2. Tarnawa
3. Łapanów

Wyniki meczów – szkoły podstawowe – chłopcy

Cichawka – Sobolów 3 – 0
Cichawka – Łapanów 2 – 0
Cichawka – Grabie 1 – 0
Cichawka Tarnawa 3 – 0
Cichawka Zbydniów 4 – 0
Łapanów – Zbydniów 3 – 0
Łapanów – Grabie 2 – 0
Łapanów – Tarnawa 2 – 1
Łapanów – Sobolów 2- 0
Zbydniów – Grabie 1 – 0
Zbydniów – Sobolów 0 – 0
Zbydniów – Tarnawa 1 – 0
Sobolów – Grabie 0 – 0
Sobolów – Tarnawa 0 – 0
Grabie – Tarnawa 1 – 1

Wyniki meczów – szkoły podstawowe – dziewczęta

Cichawka – Łapanów 0 – 2
Cichawka – Sobolów 0 – 1
Łapanów – Sobolów 0 – 1

Wyniki meczy – gimnazja – dziewczęta

Sobolów – Łapanów 2 – 0
Sobolów – Tarnawa 3 – 2
Łapanów – Tarnawa 4 – 1

Wyniki meczy – gimnazja – chłopcy

Sobolów – Tarnawa 1 – 0
Sobolów – Łapanów 0 – 3
Łapanów – Tarnawa 4 – 2

Pierwsze miejsce w kategorii szkól podstawowych chłopców i puchar Wójta Gminy Łapanów zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Cichawce, drugie miejsce SP w Łapanowie, trzecie miejsce SP w Zbydniowie, czwarte miejsce SP w Sobolowie, piąte miejsce SP w Grabiu oraz szóste SP w Tarnawie

Pierwsze miejsce w kategorii szkól podstawowyh dziewcząt i puchar Starosty Bocheńskiego zdobyła drużyna ze SP w Sobolowie, drugie miejsce SP w Łapanowie, trzecie miejsce SP w Cichawce.

Pierwsze miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych (dziewcząt) oraz puchar Przewodniczącego Małopolskiego Zrzeszenia LZS zdobyło PG w Sobolowie , drugie miejsce Publiczne Gimnazjum w Łapanowie oraz trzecie miejsce PG w Tarnawie.

Pierwsze miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych (chłopców) oraz puchar Prezesa LKS „NAPRZÓD” Sobolów zdobyło PG w Łapanowie , drugie miejsce Publiczne Gimnazjum w Sobolowie, trzecie miejsce Publiczne Gimnazjum w Tarnawie.

Przed rozpoczęciem ceremonii wręczania pucharów, dyplomów i nagród działacze LZS /Józef Mazankiewicz, Stanisław Jachym, Tadeusz Mazur/ otrzymali z rąk Jerzego Bąka – Wiceprezesa Małopolskiego Zrzeszenia LZS pamiątkowe medale 70–lecia Tarnowskiego LZS.

Puchary, nagrody, dyplomy zwycięzcom w poszczególnych kategorii wręczali: Jerzy Bąk – Wiceprezes Małopolskiego Zrzeszenia LZS w Krakowie, Wojciech Sotoła – Kierownik Ref. RTiPG (w imieniu Roberta Roja – Wójta Gminy Łapanów), Józef Mazankiewicz – Prezes LKS „NAPRZÓD” Sobolów

Puchary, nagrody, napoje i posiłek ufundowało Starostwo Powiatowe w Bochni, Powiatowe Zrzeszenie LZS w Tarnowie, oraz LKS „Naprzód” Sobolów.
Urząd Gminy w Łapanowie wykonał pamiątkowe dyplomy, pokrył koszty transportu i służył pomocą organizacyjną.

Tekst i zdjęcia: Tadeusz Mazur

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce