Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Ustabilizowano osuwisko w Kamyku

14.09.2017 - Agnieszka Wojcieszek
Ustabilizowano osuwisko w Kamyku

W dniu 12 września 2017 r. miał miejsce odbiór techniczny inwestycji pn. „Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi gminnej K580180 w km 0+750,00 – 0+894,78 w Kamyku”.

Prace rozpoczęły się w maju, ich wykonawcą było konsorcjum P-BUD Przemysław Birkowski, R-BUD Firma Usługowo-Transportowo-Handlowa Ryszard Birkowski.

Zadanie obejmowało m.in.: wykonanie głębokiego korytowania pasa drogowego z usunięciem gruntów nasypowych nadkładanych w okresie prowizorycznych napraw drogi, wykonanie palowania stabilizacyjnego korpus drogowy, wykonanie stabilizowanej poduszki gruntowej, wykonanie warstw podbudowy korpusu drogi, profilowanie rowów wraz z umocnieniem przyległych skarp, przebudowę istniejącego przepustu pod zjazdem i budowę nowych pod drogą wraz ze studniami i umocnieniem wylotów, wykonanie podbudowy mijanki na drodze, ułożenie warstw nawierzchniowych z asfaltobetonu na drodze i mijance, założenie barier sprężystych i wykonanie oznakowania drogowego.

Koszt zadania to 757 685,98 zł, 80% kosztów zostało pokrytych z promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, 20% stanowił wkład własny gminy.

Tekst: Mirosław Drożdż
Zdjęcia: Grzegorz Statek

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce