Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Wizyta Posła Stanisława Bukowca

14.12.2020 - Mirosław Drożdż

11 grudnia 2020 r. wizytę Wójtowi Gminy Łapanów Andrzejowi Śliwie złożył Poseł na Sejm RP Stanisław Bukowiec. Panowie długo rozmawiali o bieżących potrzebach gminy, odbudowie po czerwcowej powodzi oraz o planowanych inwestycjach. Poseł Bukowiec potwierdził, iż gmina może liczyć na jego wsparcie w rozwiązywaniu naglących problemów, wręczył również wójtowi cegiełkę z dotacją na zadanie „Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Łapanów”.

Dzięki wsparciu Posła Stanisława Bukowca, a także ogromnemu zaangażowaniu Senatora Włodzimierza Bernackiego oraz Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity i Wicewojewody Małopolskiego Józefa Leśniaka, gmina Łapanów otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1,5 mln zł dotacji na zadania wodno-kanalizacyjne.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce