Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Wizyta Posła Wiesława Krajewskiego

16.02.2022 - Mirosław Drożdż

W dniu 3 lutego 2022 r. Wójt Gminy Łapanów Andrzej Śliwa spotkał się z Posłem na Sejm RP Wiesławem Krajewskim. W spotkaniu uczestniczyło kilku radnych gminy Łapanów.

Wizyta była okazją, aby złożyć serdeczne podziękowania za pomoc w pozyskaniu samochodu strażackiego dla OSP Zbydniów zarówno Posłowi Krajewskiemu, jak również Senatorowi Włodzimierzowi Bernackiemu.

Podczas spotkania poruszono szereg tematów dotyczących bieżących potrzeb mieszkańców. Mówiono m.in. o rozbudowie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, przebudowie oczyszczalni ścieków, remontach dróg gminnych czy infrastrukturze oświatowo – sportowej.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce