Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Wójt odebrał promesę na poprawę gospodarki wodnej i kanalizacyjnej

10.07.2020 - Mirosław Drożdż

W dniu 8 lipca 2020 r. wójt Andrzej Śliwa odebrał z rąk Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Tomasza Urynowicza, w obecności Marszałka Witolda Kozłowskiego i Z-cy Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Romana Wcisło, promesę na realizację zadania pn. „Poprawa gospodarki wodnej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Łapanów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 3 700 530,40 zł, dotacja Województwa Małopolskiego wynosi 1 914 347 zł. W ramach zadania zostanie przeprowadzona rozbudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Chrostowej, a także rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Chrostowej.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce