Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

XLVI Sesja Rady Gminy Łapanów

01.10.2018 - Grzegorz Statek

27 września w sali widowiskowej Centrum Kultury w Łapanowie odbyła się XLVI Sesja Rady Gminy. Przed jej rozpoczęciem Przewodnicząca Rady Gminy Celina Jacewicz i Wójt Gminy Łapanów Robert Roj złożyli życzenia najstarszemu radnemu – Stanisławowi Hejmo, który niedawno ukończył 80 lat. Po oficjalnym rozpoczęciu obrad i przyjęciu protokołów z poprzednich sesji, informację o działalności międzysesyjnej komisji złożyli ich przewodniczący. W dalszej kolejności radni zgłosili wnioski i interpelacje dotyczące zarówno spraw gminnych, jak i powiatowych. Następnie podjęli uchwały w sprawie:
1/ zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 r.,
2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
3/ zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw,
4/ wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
W drugiej części sesji informację o realizacji budżetu gminy Łapanów za I półrocze 2018 r. złożyła Skarbnik Gminy. Na zakończenie wójt poinformował o realizacji uchwał i działalności międzysesyjnej, udzielił też odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce