Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

XLVII Sesja Rady Gminy

15.10.2018 - Mirosław Drożdż

W dniu 11 października 2018 r. w sali widowiskowej Centrum Kultury w Łapanowie odbyła się XLVII Sesja Rady Gminy. Po przyjęciu przez radnych protokołu z poprzedniej sesji, informację o działalności międzysesyjnej komisji złożyła przewodnicząca komisji budżetu, finansów, rolnictwa i spraw socjalnych Elżbieta Żak. Następnie radni podjęli uchwały w sprawach:

1/ zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 r.,

2/ uchwalenia Statutu Gminy Łapanów,

3/ przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy Łapanów na lata 2018-2021,

4/ przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań w 2017 r., określonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Pomocy Społecznej dla Gminy Łapanów na lata 2015-2021.

W dalszej części radni zapoznali się z informacją o stanie oświaty za 2017/2018, sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 r., informacją o złożonych oświadczeniach o stanie majątkowym oraz informacją Wójta Gminy Łapanów o realizacji uchwał i działalności międzysesyjnej.

W związku z zakończeniem kadencji organów samorządu gminy Łapanów 2014-2018, po zakończonej sesji wójt Robert Roj z Przewodniczącą Rady Gminy Celiną Jacewicz złożyli wyrazy uznania dla radnych i sołtysów za pełną zaangażowania pracę w mijającej kadencji, natomiast delegacja radnych i sołtysów podziękowała wójtowi za dobrą współpracę i liczne działania podejmowane na rzecz mieszkańców gminy Łapanów oraz poszczególnych sołectw.

 

Tekst: Mirosław Drożdż

Zdjęcia: Angelika Nycz

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce