Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

XXIX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Dolina Raby”

30.11.2018 - Mirosław Drożdż

W dniu 26 listopada 2018 r. w Domu Kultury w Sobolowie odbyło się XXIX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Dolina Raby”. Zebranie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Sprawozdania z działalności w okresie 2-letniej kadencji złożyli Zarząd, Rada i Komisja Rewizyjna, po czym przystąpiono do wyboru nowych władz stowarzyszenia.

Do Zarządu LGD wybrani zostali:

Krzysztof Kwatera – Prezes Zarządu
Marek Palej – Wiceprezes Zarządu
Jan Marcinek – Wiceprezes Zarządu
Piotr Mucha – Członek Zarządu
Małgorzata Brzegowa – Członek Zarządu
Prezydium Rady LGD:

Przewodniczący Rady – Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Mały Wiśnicz reprezentowane przez Lucynę Sułek
Wiceprzewodniczący Rady – Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej reprezentowane przez Tadeusza Olszewskiego
Wiceprzewodniczący Rady – Gmina Trzciana reprezentowana przez Wójta Gminy Trzciana
Wiceprzewodniczący Rady – Gmina Żegocina reprezentowana przez Wójta Gminy Żegocina
Komisja Rewizyjna:

Krzysztof Kluba – Przewodniczący
Maria Pietroń – Wiceprzewodniczący
Mariusz Bratek – Członek
Następnie podjęto uchwałę w sprawie składek członkowskich na 2019 rok, w sprawie przyjęcia półrocznego sprawozdania z monitoringu LSR, w sprawie ustanowienia medalu „Zasłużony dla LGD”. Ostatnim punktem porządku obrad była informacja na temat bieżącej działalności LGD i planów na najbliższe miesiące.

Informacja: Patryk Paszkot

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce