Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zakończyły się remonty dróg w Sobolowie i Zbydniowie

15.01.2021 - Mirosław Drożdż

Z końcem grudnia 2020 r. zakończyła się realizacja dwóch zadań:

1. „Remont drogi gminnej nr 580241K Zbydniów – Dołki w miejscowości Zbydniów w km 0+000-0+160 i 0+300-0+900”,

2. „Remont drogi gminnej nr 580205K Sobolów – Sieradzka – Kamyk w miejscowości Sobolów i Kamyk w km 1+160-2+500”.

Zadania dofinansowane były ze środków rezerwy celowej budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Całkowita wartość pierwszego zadania wyniosła 211 857,48 zł  przy dofinansowaniu 169 485,00 zł, wartość drugiego zadania to 250 011,94 zł  przy dofinansowaniu 198 780,00 zł.

Pozostała część kosztów (łącznie 93 604,42 zł) sfinansowana została z budżetu gminy Łapanów, ze środków, które nasz samorząd otrzymał od Miasta i Gminy Kraków po czerwcowej powodzi z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi. Łącznie Miasto i Gmina Kraków przekazały gminie Łapanów 500 000,00 zł na odbudowę po powodzi.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce