Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zaproszenie na Debatę Społeczną.

13.11.2023 - Jarosław Nowojowski

Komenda Powiatowa Policji w Bochni zaprasza do wzięcia czynnego udziału w planowanej Debacie Społecznej która to odbędzie się w dniu 20-11-2023r godzina 16:00 na terenie Domu Kultury w Łapanowie.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe dobre doświadczenia wynikające z prowadzenia tego typu działań ukierunkowanych na kreowanie pozytywnych postaw uczestników ruchu drogowego, doceniając aktywność środowiska osób zainteresowanych poprawą stanu bezpieczeństwa w rejonie swojego miejsca zamieszkania koniecznym staje się podejmowanie systematycznych działań w tym obszarze. Celem takich działań jest przede wszystkim budowanie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo osobiste, lokalne, społeczne, a także uczenie właściwych postaw i zachowań zmierzających do wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń popełnianych kierujących uczestników ruchu drogowego.

Wśród tych zagrożeń wymienić można min :

– przekraczanie dozwolonej prędkości

– organizowanie nielegalnych rajdów samochodowych

– poruszanie się pojazdem niesprawnym technicznie

W trosce o poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego Policja prowadzi działania informacyjno- edukacyjne adresowane do tej grupy społecznej, działania takie odbywają się głównie w ramach współpracy z samorządami. Potrzeba organizacji tego typu działań wynika z posiadanej analizy KMZ oraz na zgłoszeniach mieszkańców dot. przekraczania dozwolonej prędkości oraz wykroczeniach popełnianych przez uczestników ruchu drogowego w czasie organizowanych spotkań na terenie m. Łapanów przez osoby amatorsko związane ze środowiskiem tunningu samochodowego oraz wyścigami.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce