Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zaproszenie na XXXI Sesję Rady Gminy

24.11.2017 - Tomek Banaszek
Informacja

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 30 listopada (czwartek) 2017 r. o godz. 9:00 w  sali widowiskowej Centrum Kultury w Łapanowie zwołuję XXXI Sesję Rady Gminy, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

 

 

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Przyjęcie porządku obrad oraz wniosków do porządku obrad.
 4. Informacja o działalności międzysesyjnej komisji.
 5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 r.,
  2. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym     nieruchomości     gruntowych,
  3. przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz     innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
  4. zmiany Uchwały Nr XXXV/274/14 RG Łapanów z dnia 7 luty 2014 r. w     sprawie  metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie gminy Łapanów,
  5. zmiany Uchwały Nr XXVI/169/17 RG Łapanów z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łapanów na lata 2016 – 2023.
 7. Informacja Wójta o realizacji uchwał i działalności międzysesyjnej.
 8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 9. Zapytania i wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad Sesji.Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875).

Otrzymują:
1/Radni Rady Gminy
2/Sołtysi

Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów
(-)  mgr Celina Jacewicz

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce