Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Łapanów

21.01.2020 - Mirosław Drożdż

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 23 stycznia 2020 r., o godz. 17:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury Gminy Łapanów zwołuję XVIII Sesję Rady Gminy, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:.

 

 

Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji:

1/ stwierdzenie prawomocności obrad,

2/ przedstawienie porządku obrad,

3/ przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

2.Sprawozdania Komisji Rady.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ uchwalenia Budżetu Gminy na 2020 r.,

2/ uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,

3/ planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

4.Sprawozdanie finansowe z funkcjonowania ośrodka nad zalewem.

5.Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury Gminy Łapanów.

6.Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej.

7.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

8.Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie.

9.Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

10.Wolne wnioski i informacje.

11.Zamknięcie obrad Sesji.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

(-)Celina Jacewicz

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce