Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE

24.02.2023 - Jarosław Nowojowski

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapanowie reprezentujący Gminę Łapanów, zaprasza do składania ofert na zakup „opasek bezpieczeństwa” oraz świadczenia usługi obsługi systemu, polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami wskazanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapanowie, w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 stanowiącym załącznik do zapytania. Zapytanie ofertowe, nie przekracza wartości szacunkowej wynikającej z ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Treść zapytania w załączniku.

=============================================================

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapanowie informuje, że  unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego  na zakup „opasek bezpieczeństwa” oraz świadczenia usługi obsługi systemu, polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami wskazanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapanowie, w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

Zgodne z zamieszczonym ogłoszeniem uzupełniającym w/w zapytanie ofertowe „Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny”

Łapanów, dnia 02.03.2023

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapanowie

Małgorzata Bolak

 

Załączniki

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce