Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zapytanie ofertowe na usługi opiekuńcze

20.12.2021 - Mirosław Drożdż

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapanowie zaprasza do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ,,zapytania o cenę” na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapanowie w miejscu ich zamieszkania

I. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
32-740 Łapanów – 36

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapanowie w miejscu ich zamieszkania.
2. Zakres usług opiekuńczych obejmuje:
 Zakup artykułów spożywczych i innych potrzebnych w gospodarstwie domowym
 Dostarczenie ciepłego posiłku lub wszystkich posiłków
 Przygotowanie śniadania
 Pomoc przy spożywaniu posiłków
 Utrzymanie w czystości naczyń stołowych, kuchennych i innego sprzętu gospodarstwa domowego służącego podopiecznemu
 Utrzymywanie w czystości sprzętu sanitarnego i urządzeń sanitarnych
 Pranie bielizny osobistej oraz lekkiej odzieży podopiecznego
 Dbanie o czystość bielizny pościelowej i ciężkiej odzieży podopiecznego (oddanie do pralni)
 Palenie w piecu i przynoszenie węgla
 Utrzymywanie czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez osobę korzystającą z pomocy:

– wykonywanie bieżących porządków
– mycie okien (raz na 3 miesiące)

 Zamawianie wizyt lekarskich, kontakt z lekarzem w sprawach dotyczących podopiecznego, realizacja recept
 Organizowanie spacerów
 Podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań

– dostarczanie prasy, książek
– dostarczanie filmów, kaset itp.
– zachęcanie do zajęć hobbistycznych
– organizowanie kontaktów sąsiedzkich
 Załatwianie spraw urzędowych
– zapłacenie czynszu
– płacenie mediów
– wyrabianie dokumentów
 Prowadzenie zeszytu wydatków i rozliczanie się z podopiecznym z wydanych
pieniędzy

Szczegóły w załączniku.

 

Załączniki

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce