Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zarządzenie w sprawie odwołania tymczasowych rozwiązań w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Łapanów i złagodzenia ograniczeń obsługi interesantów w związku z zagrożeniem epidemią COVID-19

08.06.2021 - Mirosław Drożdż

ZARZĄDZENIE NR 418/2021
Wójta Gminy Łapanów
z dnia 7 czerwca 2021 r.

w sprawie odwołania tymczasowych rozwiązań w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Łapanów i złagodzenia ograniczeń obsługi interesantów w związku z zagrożeniem epidemią COVID-19

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ograniczenia w obsłudze interesantów w siedzibie Urzędu Gminy Łapanów, odwołuję ograniczenia wprowadzone Zarządzeniem 191/2020 z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie podjęcia działań w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  i wywołanej nim choroby zakaźnej oraz ograniczenia funkcjonowania Urzędu Gminy Łapanów  oraz Zarządzeniem Nr 193/2020 z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2.

§ 2.

We wszystkich sprawach, w których to możliwe, rekomenduje się ich załatwianie za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telefonicznie.

§ 3.

Obsługa klientów w siedzibie Urzędu Gminy Łapanów będzie miała miejsce przy zachowaniu zasad określonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.).

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy  oraz na tablicy ogłoszeń.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 6.

Traci moc Zarządzenie Nr 191/2020 z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie podjęcia działań w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  i wywołanej nim choroby zakaźnej oraz ograniczenia funkcjonowania Urzędu Gminy Łapanów  oraz Zarządzenia Nr 193/2020 z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce