Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zarządzenie Wójta Gminy Łapanów z dnia 20 lipca 2018 r.

20.07.2018 - Mirosław Drożdż

w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Łapanów.

Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

W  związku z obniżeniem się stanów wód na rzekach gminy poniżej stanów  ostrzegawczych oraz poprawiającą się prognozą hydrometeorologiczną odwołuję w dniu 20.07.2018 r. o godz. 9.10 pogotowie przeciwpowodziowe na terenie gminy Łapanów.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Łapanów

Robert Roj

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce