Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zawiadomienie o zwołaniu II Sesji Rady Gminy Łapanów w dniu 24.05.2024 r.

21.05.2024 - Grzegorz Statek

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024 poz. 609) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 24 maja 2024 r. (piątek) o godz. 13:00 w  sali widowiskowej Centrum   Kultury   Gminy   Łapanów   zwołuję II Sesję Rady Gminy Łapanów, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

I część godz.13.00

Porządek obrad:

1.    Otwarcie Sesji:

1)    stwierdzenie prawomocności obrad,

2)    przedstawienie porządku obrad,

3)    przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2.    Sprawozdania Komisji Rady Gminy Łapanów.

3.    Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany Budżetu Gminy Łapanów na 2024r.;

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Łapanów;

3) udzielenia pomocy finansowej na rzecz województwa małopolskiego;

4) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Łapanów na lata 2024 – 2030;

5) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łapanów.

4.    Sprawozdanie finansowe z funkcjonowania ośrodka nad zalewem.

5.    Informacja na temat ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej.

6.    Informacja na temat jednostek oświatowych oraz wysokości subwencji oświatowej.

7.   Ocena zasobów Pomocy Społecznej.

8.  Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania          uchwał Rady.

9.  Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

10. Wolne wnioski i informacje.

11. Zamknięcie obrad Sesji.

 

II część około godz.14.00

Hymn Państwowy.
Wręczenie medali za Długoletnią Służbę.
Wystąpienie zaproszonych gości z okazji „ Dnia Samorządu Terytorialnego”.
Występy artystyczne.
Poczęstunek.

Przewodniczący Rady Gminy Łapanów
Robert Pietraś

Załączniki

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce