Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnej LVII Sesji Rady Gminy Łapanów w dniu 23 maja 2023 r.

19.05.2023 - Grzegorz Statek

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.)  oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 23 maja 2023 r. (wtorek) o godz. 16:00 zwołuję online Nadzwyczajną LVII Sesję Rady Gminy Łapanów, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

 

Porządek obrad:

1.    Otwarcie Sesji:

1)    stwierdzenie prawomocności obrad,

2)    przedstawienie porządku obrad.

2.    Podjęcie uchwał w sprawach:

1)    uchylenia uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Muzycznej I stopnia w Sobolowie;

2)    przekształcenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Sobolowie poprzez przeniesienie jej siedziby;

3)    zmiany uchwały Nr LVI/337/2023 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łapanów”;

4)    udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego;

5)    zmiany Budżetu Gminy Łapanów na 2023 rok;

6)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapanów.

3.    Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów
Celina Jacewicz

Projekty uchwał

Załączniki

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce