Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Nadzwyczajnej VI Sesji Rady Gminy Łapanów w dniu 14 marca 2019 r.

12.03.2019 - Grzegorz Statek

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 14 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 9:30 w sali  widowiskowej Centrum Kultury Gminy Łapanów zwołuję Nadzwyczajną VI Sesję Rady Gminy Łapanów, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

 

1. Otwarcie obrad:

1/ stwierdzenie prawomocności obrad,

2/ przyjęcie porządku obrad,

2.Podjęcie uchwał w sprawach:

1/wprowadzenia Uchwały Budżetowej na 2019 r.

2/zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 r.

3/Wieloletniej Prognozy Finansowej.

4/przystąpienia do realizacji projektu pn. „Cztery żywioły” w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Łapanowie.

3.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów
Celina Jacewicz

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce