Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Łapanów w dniu 29.12.2022 r.

22.12.2022 - Grzegorz Statek

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 poz. 559 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 29 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury Gminy Łapanów zwołuję LI Sesję Rady Gminy Łapanów, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji:

1) stwierdzenie prawomocności obrad,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Sprawozdanie Komisji Rady Gminy Łapanów.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

2) zamiaru przekształcenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Sobolowie poprzez przeniesienie jej siedziby;

3) zmiany Uchwały Nr XXXVIII/242/2022 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 stycznia
2022 r. w sprawie Budżetu Gminy Łapanów na 2022 r.;

4) zmiany Uchwały Nr XXXVIII/241/2022 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 stycznia
2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej;

5) Budżetu Gminy Łapanów na 2023 r.;

6) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapanów;

7) planu pracy Rady Gminy Łapanów;

8) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapanów dla terenów nieruchomości położonych w miejscowościach: Brzezowa, Cichawka, Grabie, Kamyk, Kobylec, Łapanów, Sobolów, Tarnawa, Ubrzeż, Wieruszce, Wola Wieruszycka, Wolica oraz Zbydniów”;

9) zmiany Uchwały Nr XXVII/171/2020 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości diet dla sołtysów.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

5. Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie.

6. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów
Celina Jacewicz

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce