Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

30.04.2018 - Grzegorz Statek

Urząd Gminy Łapanów informuje, że w dniach 23 i 24 maja 2018 r. odbędzie się nieodpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych (stare meble, dywany, materace, wózki dziecięce, wanny, muszle klozetowe i.t.p), zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego tj. lodówek, pralek, komputerów, drukarek, telewizorów, monitorów, odbiorników radiowych, narzędzi elektrycznych, telefonów, mikrofalówek, czajników, świetlówek itp.), odpadów niebezpiecznych gromadzonych w workach pomarańczowych oraz opon (wyłącznie od samochodów osobowych), które zainteresowani winni wystawić na poboczach dróg publicznych (wojewódzkiej, powiatowych i gminnych).
Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wraków pojazdów, materiałów  budowlanych, gruzu, i.t.p.

Odpady należy wystawić w przeddzień lub w dniu zbierania odpadów do godz. 7ºº.

Harmonogram  odbioru  odpadów wielkogabarytowych przedstawia się następująco :

23 maja                                       
Boczów
Brzezowa
Grabie
Kępanów
Lubomierz
Łapanów
Tarnawa
Ubrzeż
Wolica
Zbydniów

24 maja
Chrostowa
Cichawka
Kamyk
Kobylec
Sobolów
Wieruszyce
Wola Wieruszycka

1)    w dniu 29 maja 2018 r. odbędzie się nieodpłatna zbiórka odpadów foliowych produkowanych w gospodarstwach rolnych : folii po kiszonkach, folii ogrodniczych różnych typów, zużytych worków po nawozach i.t.p.
Folie należy złożyć w przeddzień zbiórki lub w dzień zbiórki najpóźniej do godz. 8.00 w następujących punktach:

·        Chrostowa –  przy świetlicy wiejskiej

·        Cichawka –  obok sklepu (po lewej stronie drogi do szkoły)

·        Grabie –  przed budynkiem świetlicy wiejskiej

·        Kobylec – na placu targowym

·        Sobolów – na parkingu parafialnym – przy sklepie

·        Tarnawa – w centrum wsi (obok ławy)

·        Zbydniów – przy magazynie nawozowym

Mieszkańcy pozostałych sołectw odpady foliowe dostarczają do wyżej wymienionych punktów.

Przekazywane odpady należy odpowiednio przygotować:

  • otrzepać z ziemi i innych zanieczyszczeń
  • maksymalnie zwinąć i związać sznurkiem.

Wójt Gminy Łapanów
mgr Robert Roj

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce