Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zgłoszenie zapotrzebowania na węgiel kamienny

20.10.2022 - Grzegorz Statek

W związku z pracami nad ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe regulującą dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego, Wójt Gminy Łapanów zwraca się do mieszkańców z prośbą o zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel kamienny w celu wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem węgla.

Zapotrzebowanie można zgłaszać do Urzędu Gminy osobiście (pok. nr 16), telefonicznie 14 684 85 26, lub e-mailem : ekodoradca@lapanow.pl . Przy zgłoszeniu należy podać:

– imię i nazwisko

– adres zamieszkania

– numer telefonu

– frakcja ( ekogroszek/orzech)

– ilość (max 2 tony) – ostateczny limit zostanie określony rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych

Zgodnie z projektem ustawy  do dokonania zakupu węgla uprawniona będzie osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Więcej szczegółów na temat sprzedaży węgla przez samorząd będzie po wejściu w życie ustawy.

Jednocześnie informujemy, że podanie danych osobowych telefonicznie jest jednoznaczne
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w celu wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem węgla.

Klauzula informacyjna

Stosownie do ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Łapanów z siedzibą 32-740 Łapanów 34, e-mail: ug@lapanow.pl, tel. 14 613-40-57
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Łapanów z siedzibą: 32-740 Łapanów 34 to: e-mail: iod@lapanow.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Przetwarzanie Państwa Danych Osobowych odbywa się w celu wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem węgla (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników Urzędu Gminy Łapanów występujących w imieniu Administratora Danych Osobowych.
5. . Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w treści zgody.
6. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu a ich niepodanie realizację taką uniemożliwi.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce