Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zielona infrastruktura

13.02.2019 - Grzegorz Statek

Gmina Łapanów bierze udział w konkursie dla lokalnych sieci współpracy na opracowanie studium przypadku wraz z planem działań związanych z kształtowaniem zielonej infrastruktury, organizowanym w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach”.
Jednym z elementów konkursu jest przeprowadzenie wśród mieszkańców ankiety nt. zielonej infrastruktury. W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o poświęcenie 5 minut w celu wypełnienia anonimowej ankiety:
http://www.zielonainfrastruktura.karpatylacza.pl/ankieta

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce