Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zimowe utrzymanie dróg w gminie Łapanów 2022/2023

25.11.2022 - Grzegorz Statek

Wójt Gminy Łapanów przekazuje do wiadomości mieszkańców informację o zasadach  odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na drogach zarządzanych przez Gminę Łapanów.

Planem zimowego utrzymania w sezonie 2022/2023  objętych zostało ok. 110 km dróg gminnych oraz wewnętrznych. Drogi będą utrzymywane na poziomie V i VI standardu zimowego utrzymania dróg.

W pierwszej kolejności prowadzona jest akcja zimowego utrzymania na drogach stanowiących dojazdy do placówek oświatowo – wychowawczych oraz budynków użyteczności publicznej.

Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Gminę Łapanów w sezonie 2022/2023, prowadzi Gminny Zakład Komunalny w Kobylcu.

TELEFONY DYŻURNE AKCJI ZIMOWEGO UTRZYMANIA

DROGI GMINNE    –   telefony

Tarnawa, Zbydniów  –  tel. 721 016 346

Chrostowa, Sobolów – tel. 607 214 532

Pozostała część gminy  – Gminny Zakład Komunalny

tel. 14/ 613 45 15, 14/ 685 37 16, 693064903

DROGI POWIATOWE – telefony

P. Józef Kęska – 723 553 106, 608 216 654

P. Ryszard Birkowski -14 685 61 18, 601 159 599

DROGA WOJEWÓDZKA 966 ( w granicach Gminy Łapanów)

12/ 44 65 700 – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

14/ 610 06 09 –Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach

Chodniki wzdłuż ww. drogi – Gminny Zakład Komunalny w Kobylcu (telefony jak wyżej).

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce