Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022

26.11.2021 - Grzegorz Statek

Wójt Gminy Łapanów przekazuje do wiadomości mieszkańców informację o zasadach  odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na drogach zarządzanych przez Gminę Łapanów.

Planem zimowego utrzymania w sezonie 2021/2022  objętych zostało ok. 110 km dróg gminnych oraz wewnętrznych. Drogi będą utrzymywane na poziomie V i VI standardu zimowego utrzymania dróg.

W pierwszej kolejności prowadzona jest akcja zimowego utrzymania na drogach stanowiących dojazdy do placówek oświatowo – wychowawczych oraz budynków użyteczności publicznej.

Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Gminę Łapanów w sezonie 2021/2022, prowadzi Gminny Zakład Komunalny w Kobylcu.

                        TELEFONY DYŻURNE AKCJI ZIMOWEGO UTRZYMANIA

W SEZONIE 2021/2022

Droga wojewódzka

12/ 44 65 700 – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

14/ 610 06 09 –Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach

Drogi powiatowe  Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z/s w Nowym Wiśniczu

602 719 878,  605 058 966

Drogi gminne i wewnętrzne

14/ 613 45 15,  693 064 903 – GZK Kobylec

14/ 685 39 01 Urząd Gminy Łapanów

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce