Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Nowa droga połączy Gdów z Limanową i ułatwi dojazd w Gorce

05.04.2022 - Mirosław Drożdż

W poniedziałek, 4 kwietnia uroczyście podpisano porozumienie ws. opracowania studium techniczno–ekonomiczno–środowiskowego budowy nowej drogi pomiędzy DW 966 a DW 965 w rejonie Limanowej. W wydarzeniu wzięli udział marszałek Małopolski Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka oraz parlamentarzyści i samorządowcy Ziemi Limanowskiej, Wielickiej i Bocheńskiej.
Opracowanie studium pozwoli na przedstawienie kilku wariantów przebiegu nowej drogi, która ma połączyć Gdów z Limanową. Projektowany łącznik ma biec od drogi wojewódzkiej nr 966 (w rejonie Gdowa) do drogi wojewódzkiej nr 965 (w rejonie Limanowej) lub do drogi krajowej nr 28 pomiędzy Dobrą i Limanową. Inżynierowie projektujący trasę mają wziąć także pod uwagę możliwość wykorzystania i odpowiedniego dostosowania  – do parametrów drogi klasy głównej lub zbiorczej – istniejących już dróg niższych klas.

Nowa droga nie tylko skróci trasę i czas przejazdu pomiędzy dwoma powiatami, ale także  znacznie ułatwi poruszanie się kierowcom na odcinku z Krakowa do Nowego Sącza, czy w rejon licznie odwiedzanych przez turystów Gorców. Opracowanie studium będzie łącznie kosztować 1 384 980,00 zł. Zadanie w 50% sfinansuje Województwo Małopolskie, pozostałą część pokryją wspólnie samorządy lokalne z powiatu limanowskiego i bocheńskiego.

Ja bardzo się cieszę z tego dnia, bo my ciągle staramy się wspierać te przedsięwzięcia, w których bierze udział więcej podmiotów. Inaczej mówiąc, ciągle staramy się szukać – jak ja to lubię mówić – pewnej synergii. Podobnie było w przypadku budowy wieży widokowej na Mogielicy, gdzie zaangażowanych jest kilka samorządów. Województwo oczywiście bez większego namysłu wsparło to przedsięwzięcie. Wcześniej otwieraliśmy wspólnie trasę rowerową w Szczawie. To jest jakby kolejne przedsięwzięcie na Ziemi Limanowskiej, w którym bierze udział kilka, lub kilkanaście, jak w tym wypadku samorządów. Z góry dziękuje za możliwość tej współpracy wszystkim reprezentującym różne jednostki samorządów terytorialnych. Z nadzieją też taką, że szczęśliwie przy pomocy senatorów, posłów, radnych województwa, uda się nam ten projekt zrealizować.
– podkreślił w poniedziałek marszałek Witold Kozłowski.

Poniedziałkowe porozumienie podpisali: marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka, starosta Powiatu Limanowskiego Mieczysław Uryga, starosta Powiatu Bocheńskiego Adam Korta, burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda, wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek, wójt Gminy Gdów Zbigniew Wojas, wójt Gminy Słopnice Adam Sołtys, wójt Gminy Dobra Benedykt Węgrzyn, wójt Gminy Jodłownik Paweł Stawarz, wójt Gminy Łukowica Bogdan Łuczkowski oraz wójt Gminy Łapanów Andrzej Śliwa.

Opracowanie, w sprawie którego podpisaliśmy dziś porozumienie to nie tylko nowa droga i lepsze skomunikowanie Limanowej i Gdowa z Krakowem, ale także wskazanie możliwości wykorzystania istniejących tras. Dzisiejsze wydarzenie jest pierwszym krokiem do tego, aby zdecydowanie odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców, którzy od lat upominają się o lepsze połączenie komunikacyjne z Limanowej do Krakowa
– dodał wicemarszałek Łukasz Smółka.

Przebieg nowej trasy między Gdowem a Limanową ma powstać do końca 2023 roku.

Źródło: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/transport/drogi-wojewodzkie-polacza-dwa-powiaty-i-usprawnia-dojazd-do-krakowa

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce