Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Oświata

Oświata

W gminie Łapanów funkcjonują 4 – publiczne przedszkola i 1 niepubliczne :

Publiczne Przedszkole w Łapanowie, prowadzone przez gminę do którego uczęszcza 90 dzieci w wieku 3 – 5 lat,

Publiczne Przedszkole Integracyjne w Sobolowie, prowadzone przez Parafię Rzymsko – Katolicką p.w. Wszystkich Świętych w Sobolowie dla 25 dzieci,

Publiczne Przedszkole „Słoneczko” w Cichawce prowadzone przez Stowarzyszenie , do którego uczęszcza 25 dzieci

Publiczne Przedszkole „Tęczowe Przedszkole” w Zbydniowie prowadzone przez Stowarzyszenie, do którego uczęszcza 22 dzieci.

Niepubliczne Przedszkole „ Bajkowa Kraina” w Kobylcu prowadzone przez osobę fizyczną, do którego uczęszcza obecnie 100 dzieci w wieku od 2,5 lat do 6 lat.

Oświata

W szkołach podstawowych zorganizowanych jest dodatkowo 7 oddziałów przedszkolnych do których uczęszcza łącznie 114 dzieci .

Wraz ze zmianą systemu szkolnego z dniem 1 września 2017r. rozpoczęły działalność 8 – letnie szkoły podstawowe, w których utworzono klasy siódme.

Na podstawie podjętej Uchwały NR XXIV/160/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych do nowego ustroju szkolnego funkcjonują;

  • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Grabiu – 71 uczniów ,
  • Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Łapanowie – 352 uczniów ,
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Kasprowicza w Sobolowie – 93 uczniów,
  • Szkoła Podstawowa w Tarnawie – 58 uczniów,

i szkoły prowadzone przez Stowarzyszenia:

  • Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Cichawce – 43 uczniów,
  • Szkoła Podstawowa w Zbydniowie – 38 uczniów.

Do klas gimnazjalnych drugich i trzecich uczęszcza w roku szkolnym 2017/2018 190 gimnazjalistów.

Na terenie gminy funkcjonuje publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Sobolowie , w której uczy się 131 uczniów.

Ważnym ośrodkiem edukacji jest prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Bochni Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Św. Jana Pawła II w Łapanowie.

Powrót
Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce