Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Kontakt

Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie

Aktualne numery telefonów centrali Urzędu Gminy
14 685 39 01
14 613 40 57
14 684 85 27
14 684 85 16

Fax: 14 685 39 00
e–mail: ug@lapanow.pl
www.lapanow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP:
/9453dupfki/skrytka

Wójt gminy – 14 685 39 01, tel. kom. 601 193 700
Sekretarz gminy – 14 684 85 31,
Rolnictwo – 14 684 85 12 lub 32
Księgowość – 14 684 85 29 lub 39
Budownictwo – bezpośredni 14 685 37 20 lub 14 684 85 26
USC – 14 684 85 22
Oświata – 14 684 85 15 lub 35
GOPS – 14 684 85 10 lub 27

ADMINISTRATOR STRONY :

W razie jakichkolwiek uwag prosimy
skorzystać z formularza kontaktowego

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w poniższym zakresie przez Urząd Gminy Łapanów z siedzibą w Łapanowie 34, 32-740, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 Z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s.1), w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie. Przyjmuję także do wiadomości, iż moje dane osobowe będą przetwarzane na czas udzielenia odpowiedzi oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy powyższego rozporządzenia. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż Urząd Gminy w Łapanowie powołał inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy przez adres e-mail: iod@lapanow.pl

Loading
Wyśrodkuj mapę
Ruch
Jazda rowerem
Tranzyt
Powrót