Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Jednostki organizacyjne

Gminny Zakład Komunalny – Jednostka budżetowa Gminy
Kierownik – mgr inż. Adam Góral
Kobylec 64A
32 – 740 Łapanów
tel. 693 064 903
tel. 14 613 45 15
14 685 37 16
e- mail: gzk@lapanow.pl

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Łapanowie
Dyrektor – mgr Mateusz Dudzik
32 – 740 Łapanów 195
tel/fax 14 613 44 08
e – mail: psplapanow@wp.pl
www.psplapanow.webpark.pl

Szkoła Podstawowa im. Jana Kasprowicza w Sobolowie
Dyrektor – mgr Ewa Czarnecka
32 – 742 Sobolów 1
tel. 14 685 43 90
fax. 14 685 43 60
e – mail: sobolow@wp.pl
http://zssobolow.edupage.org

Szkoła Podstawowa w Tarnawie
p.o. Dyrektora – mgr inż. Dariusz Kuźma
32 – 741 Tarnawa 119
tel. 14 613 55 70
fax. 14 610 52 77
e – mail: psptarnawa@interia.pl
www.tarnawa.edu.pl

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Grabiu
Dyrektor – mgr Teresa Leśniak
Grabie 60
32 – 740 Łapanów
tel. 14 610 12 80
e – mail: pspwg@wp.pl
www.pspwgrabiu.edupage.org

Centrum Obsługi Oświaty w Łapanowie
Kierownik – mgr Mirosław Drożdż
32 – 740 Łapanów 34
tel. 14 613 40 57
fax. 14 685 37 40
e – mail: zeas@lapanow.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapanowie
Kierownik – mgr Małgorzata Bolak
32 – 740 Łapanów 34
tel / fax. 14 685 39 04
e – mail: gops@lapanow.pl

Centrum Kultury Gminy Łapanów
Dyrektor – mgr Wioletta Nowojowska
32-740 Łapanów 10
tel/fax 14 685 34 50
www.ck-lapanow.pl
e – mail: kontakt@ck-lapanow.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Łapanowie
Dyrektor – mgr Janina Zając
32 – 740 Łapanów
tel. 14 685 34 60
e – mail: biblioteka@lapanow.pl

Przedszkole Publiczne w Łapanowie
Dyrektor – mgr Małgorzata Dudzik
32 – 740 Łapanów
tel. 14 613 44 32
www.pplapanow.szkolnastrona.pl

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Sobolowie
Dyrektor – mgr Stanisław Rybka
32-742 Sobolów 28
tel. 14 685-93-22
www.szkolamuzyczna-sobolow.pl

Powrót
Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce