Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Historia

Epitafium

Epitafium

Przypuszcza się, że historia Łapanowa sięga XII lub XIII, kiedy to na urodzajnych terenach dorzecza Raby powstało wiele osad. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1326 roku. Początek dały jej rodziny Drużnitów, Łapanowskich i Łapków. Nazwa Łapanów wywodzi się od nazwiska pierwszych właścicieli. Z nimi też związana jest historia łapanowskiego herbu.

Na jednym z epitafiów nagrobnych z 1622 r. w zabytkowym kościele w Łapanowie jest on umieszczony jako herb fundatora kościoła i jednego z właścicieli wsi – Marcina Łapki. Jest to herb szlachecki, prawdopodobnie jeden ze starszych rodzinnych herbów. Przedstawia on trójkolorową wstęgę na zielonym tle ze złotym krzyżem maltańskim w górnym rogu – nad tarczą herbową korona królewska o wzorach andygaweńskich. Jako oficjalne godło gminy Łapanów funkcjonował w III Rzeczypospolitej od grudnia 1997r. do czerwca 2004r. Ważną datą w historii Łapanowa był rok 1529 kiedy to zbudowano drewniany kościół pod wezwaniem św. Bartłomieja, prze budowany w 1614 r.

Kościół w Łapanowie nocą

Kościół w Łapanowie nocą. Fot. Jarosław Nowojowski

W XVIII w. kiedy Łapanów był już pod panowaniem austriackim, zbudowano obok kościoła wolno stojącą dzwonnicę.

Lata 90-te XIX w stanowiły istotny przełom w życiu politycznym Galicji, ale dopiero przed I wojną światową wystąpiły burzliwe wiece pod przewodnictwem miejscowych działaczy Stronnictwa Ludowego.

Głośnym echem odbiły się krwawe zajścia chłopskich tłumów z policją w Łapanowie 1932 roku. Od kul zginęło wtedy 5 chłopów a kilkudziesięciu zostało rannych. W latach 1939-45 ziemie bocheńskie a w tym Łapanów stały się terenem rozwijającego się Ruchu Oporu. Czynnie w zorganizowanie Ruchu Oporu włączali się księża katoliccy, nauczyciele, pracownicy gminy, sołtysi oraz chłopi. To oni często z narażeniem życia organizowali tajne spotkania, roznosili ulotki, chronili rodziny żydowskie czy rannych żołnierzy.

W 1943 r. koło zamku w Wieruszycach zginął niemiecki generał, jego ciało zawieziono do dworu w Żerosławicach. Efektem tego było spalenie żywcem 40 osób w Żerosławicach. Przykrymi wydarzeniami w dziejach historii zapisał się również rok 1946. Po wiecu, na którym występowali przedstawiciele różnych partii politycznych na powracających do Bochni delegatów funkcjonariuszy MO i UB napadł oddział „Salwy”. Zginęło wówczas 7 ludzi. Po tych zajściach najbardziej ucierpieli mieszkańcy gminy licznie aresztowani i represjonowani przez ówczesną władzę.W 1953 roku w gminie rozpoczęto elektryfikację. W tym samym roku powódź zalała rynek i domy położone wzdłuż rzeki. Dzięki zbudowanym w latach 1969-1970 lewostronnych obwałowaniach Stradomki, woda nie zagrażała już mieszkańcom Łapanowa.

Lata 70-te to rozkwit budownictwa. Wybudowano wiele szkół, dom nauczyciela, wybudowano budynki ZOZ. W szybkim czasie powstały osiedla mieszkaniowe i ośrodki rekreacyjne.

Lata 80-te i początek 90-tych to budowa wodociągów i sieci gazowej. Na 17 sołectw, zwodociągowanych jest 16 wiosek, natomiast wszystkie korzystają z gazu ziemnego.

Lata 90-te przyniosły ze sobą rozwój telefonizacji, kanalizacji i drogownictwa. W Kobylcu została wybudowana nowoczesna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 300 m3/dobę, wykonano również część sieci kanalizacyjne oraz nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych.

 

Historia administracji w gminie Łapanów – zobacz

Powrót
Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce