Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Drogownictwo

W trosce o zapewnienie sprawnej obsługi klientów, Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska podaje zestawienie najczęściej składanych wniosków do referatu z zakresu drogownictwa:

1.    Wniosek na usytuowanie obiektów i urządzeń poza pasem drogowym (dotyczy również ogrodzeń na działce niezabudowanej)

2.     Budowa i przebudowa zjazdów

3.     Umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych oraz reklam w pasie drogowym

4.     Lokalizowanie obiektów budowlanych, urządzeń oraz reklam w obrębie pasa drogowego

5.    Zajęcie pasa drogowego (wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót)

6.    Wniosek na usytuowanie obiektów i urządzeń poza pasem drogowym ( dotyczy również ogrodzeń na działce zabudowanej)

7.    Zawiadomienie o wystąpieniu awarii urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a znajdujące się w pasie drogowym

8.    Zajęcie pasa drogowego (Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności)

9.    Uzgodnienie obszarów wykorzystania pasa drogowego oraz sposób i termin przywrócenia go do stanu poprzedniego ( m. in. imprezy masowe)

10.  Oświadczenie o zrzeczeniu się możliwości  odwołania

11.  Zgłoszenie – zakończenie robót i zajęcia pasa drogowego

12.  Wniosek o przeprowadzenie odbioru technicznego wykonanego zjazdu

13.  Wniosek o uzgodnienie na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy o drogach publicznych

Załączniki

Powrót
Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce