Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Drogownictwo

W trosce o zapewnienie sprawnej obsługi klientów, Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska podaje zestawienie najczęściej składanych wniosków do referatu z zakresu drogownictwa:

1. Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej

2. Uzgodnienie budowy ogrodzenia

3. Wniosek o uzgodnienie na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy o drogach publicznych

4. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót

5. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej

6. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

7. WNIOSEK O UZGODNIENIE IMPREZA MASOWA

8. OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ ODWOŁANIA

9. Zgłoszenie zakończenie robót

10. Wniosek na odbiór zjazdu

11. KONCESJA TAXI

12. Wniosek usytuowanie urządzenia budowlanego w liniach rozgraniczających pas drogowy określonych w MPZP

13. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego

Załączniki

Powrót
Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce